Özgürlük, hiçbir baskıya maruz kalınmadan irade doğrultusunda düşünebilmek, karar alabilmek ve uygulayabilmektir. Bir başka deyişle, insanın kendi hayatıyla ilgili her konuda yön tayin edebilme hakkıdır. Şema terapi uygulanarak yapılan online psikoterapi tavsiye seanslarında da özgürlük ihtiyacının ne şekilde giderildiği önem arz eder. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birinci maddesi ‘Bütün insanlar, özgür doğar’ dır. Fakat, erkek bireylerin kadın bireylerden, bazı kadınların da diğer kadınlardan daha özgür olabildiklerini ve bazı bireylerin, özgürlük haklarının daha fazla korunduğunu görebilmekteyiz. Din, ırk, dil, mültecilik, etnik köken, cinsel yönelim gibi değişkenler özgürlük ile ilgili maalesef muğlak bir durum oluşturmaktadır.

    Evin işleri, çocukların bakımı, evde yaşlı, hasta veya özel bakım gerektiren biri varsa bakımının tamamen kadına yüklenilmesi, istihdam piyasasında varlık gösterememelerine neden olmaktadır. Kamu daireleri haricinde, aynı iş tanımı olmasına rağmen erkek bireylerle eşit maaş alamamaktadırlar.  Yönetim kadrolarında ve siyasette eşit temsil sağlanmadıkça kadın ve erkek bireylerin eşitliğinden söz edilemez. Şema terapi ve online psikoterapi seanslarında bireyin önce kendi içinde özgürlük kavramını içselleştirebildiğine tanıklık ederiz.

    Kadın ve erkek diye tanımlanan insanlar nasıl davranmalıdırlar, nasıl bir tavır ve tutum içinde olmalıdırlar şeklindeki soruların cevapları, erken dönem çocuklukta ailede gözlemlenerek cevaplanmaya çalışılır. Erken dönem çocukluğun takibinde gelen ergenlikte ise gözlemler aynı doğrultuda devam ediyorsa, köklenir ve şemalar iyice yer edinir. Şema Terapi tedavisi haricinde, işlevsiz şemaların yoğun kontrolüyle hayat devam etmektedir. Bir çocuğun, üç tane ebeveyni vardır; annesi, babası ve annesi ile babasının arasındaki ilişki. Anne ve babasının ilişkilenme tarzını ister istemez içselleştiren çocuk, kadın erkek ilişkisi nasıl olmalıdır, kadın bireylerin hakları nelerdir, erkek bireylerin bu konudaki tutumları nasıl olmalıdır sorularına da cevap bulur. Eğer olumsuz yönde model olunursa, çocuk için de ruha kök salmış uyum bozucu şemalar oluşur ve tedavisi şema terapi ve online psikoterapist ile yapılır. Kadınların eğitimine ve istihdamına önem vermeyen hatta engellenmeye çalışılan bir ortamda yetişen çocuk, ileride kadınlara ikinci sınıf muamelede bulunabilir. Zorla evlendirilmeler ve şiddet meşrulaştırılırsa, insan hakları diye bir kavramın varlığından söz edilemez ve kadın bireyler dahi birbirleri için bu durumu normalize etmeye meyledebilirler. Bazı durumlarda, maalesef aileler kızlarını mahalle baskısından ‘korumak’ niyetiyle de erken evlendirme, eğitim ve istihdam haklarını kısıtlayabiliyorlar. Bu durum büyük bir çıkmaza neden olmaktadır. Hür olabilmek ve eşit haklara sahip olabilmek için önce engelleri saptamak ve ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmak gereklidir.

    En önemli husus, kadınların hem kendi ülkelerinde hem de uluslararası düzeyde haklarını tanıyor olmalarıdır.

    Ataşehir psikolog tavsiye ve bağdat caddesi psikolog tavsiye olarak hizmet vermekteyiz. Online psikoterapist randevu için iletişime geçebilirsiniz. Şema terapi, öz değerlerin gelişmesi açısından kalıcı etkiler sunmaktadır.