Şema Terapisi

Şema Terapisi

[ez-toc]

Şema Terapisi

Şema terapisi; planlarımızın hayata karşı tutumumuzu belirlemesine, olaylara ve kişilere kendi planlarımıza göre müdahale etmemize ve tepki vermemize verilen isimdir. Şema terapisi, var olan bir şemayı düzenlemek ve güncel hale getirmekle ilgilidir.

Uzman Psikolog Özlem Nur Tulum şema terapisi tedavisini profesyonel bir şekilde vermektedir. Şema terapisi sayesinde, yaşadığımız zorluklar karşısında daha rekabetçi ve güçlü bireyler olabiliriz. Şema terapi, çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan ve düzeltilmesi zor olan ruhsal sorunları tedavi etmek için kullanılır.

Bu terapi, bilişsel-davranışsal, deneyimsel ve kişilerarası becerileri birleştiren bütünleştirici bir yaklaşıma sahiptir. Şema terapi, öncelikle kişilik bozukluklarını tedavi etmek için geliştirilmiş bir psikoterapidir. Bu psikoterapiyi işinde uzman kişiler tarafından alınması gereklidir.

Psikoterapi konusunda deneyimli Uzman Psikolog Özlem Nur Tulum sayesinde danışanlar bu şema modelinin neden kaynaklandığını ve nasıl geliştiğini açıklarken, tedavide uyguladığı şema modeli sayesinde nasıl tedavi sağlanacağını öğrenmektedir.

Şema Terapi Nedir?

Şemaların zaman içinde kademeli olarak koşulsuz kabul edilebilir kararlar haline gelmesi, onların değiştirilmesini oldukça zorlaştırır. Şemaların olumlu özellikleri olabilir ama olumsuz, uyumsuz şemaların varlığından da söz etmek mümkündür.

Olumsuz şemaları değiştirmek zordur ve koşulsuz kabul edilen bilgiler, bu şemaların sorunun kaynağı olduğu gerçeğine yol açar. Uzman Psikolog Özlem Nur Tulum, danışanlarına olumsuz şemaları değiştirmekte bütünsel ve profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşır.

Peki, şema terapi nedir? Şema terapi, insanların herhangi bir konu hakkında geliştirdikleri olumsuz şemaları ele alan bir terapidir. Şema terapisi, Jeffrey Young tarafından bilişsel terapi yaklaşımının içerisinden geliştirilmiş olan psikoterapi yöntemlerinden biridir.

Psikolojide Şemalar

Psikolojide şemalar modelinin temelleri hafıza, duygu, biliş ve beden algısını içerir. Eskiden beri; aile, kardeşler ve akranlarla yaşanan işlevsel olmayan deneyimlerden oluşan ve kişinin kendi başkalarıyla olan ilişkilerini kavramsallaştırma yollarını kapsayan şema kavramı vardır.

  • Aile Terapisi Şema Yaklaşımları

Aile terapisi şema yaklaşımları amacı, mevcut memnuniyetsizliğin ayrıntılı tespitini yapmak ve gerekirse şemayı ve mevcut yansımalarını birlikte keşfedip değiştirmektir. İnsanlar bunu kullanarak kendilerini ve partnerlerini bir ilişkide bir dereceye kadar eğitmeyi öğrenirler. Bu sınırlı yetiştirme tarzı şefkat, anlayış ve kararlılığı içerir.

Uzman Psikolog Özlem Nur Tulum, aile terapisi şema yaklaşımlarıyla çocukları inciten ve kızdıran, ebeveynleri kontrolü ele almaktan alıkoyarak ilişkilerin sağlıklı yetişkin tarafını güçlendirmeyi amaçlar.

Sağlıklı bir yetişkinin gücü; bağlanma, özerklik, özsaygı ve eğlence ihtiyaçlarını sağlıklı yollarla karşılayabilmek ve bu ihtiyaçları yıkıcı yollardan ziyade üretken, yapıcı bir şekilde ifade edebilmektir. Ancak o zaman ilişkiler gelişebilir, gelişebilir ve büyüyebilir.

  • Kişilik Bozukluğu Şema Terapisi

Yaşamın ilk birkaç yılı kişilik oluşumu için önemli bir süreçtir. Bu süreçte velilerin ve öğretmenlerin katkısı çok önemlidir. Kişilik özellikleri tipik olarak bu süreçte oluşur ve sonraki davranışlara yansır. Narsist, bağımlı, sınırda, antisosyal, utangaç vb. kişilik bozukluğu gibi.

Örneğin, bipolar kişilik bozukluğunda dengesiz davranışlar sıkça görülmektedir. Duyguları ve genellikle davranışları sınırlarda olan bireyin, insanlarla ilişkilerinde ve diğer durumlarda (iş, aile, sosyal hayat vb.) aynı anda hem çok iyi hem de kötü olabilirler.

Bu durum kişinin işini, ilişkilerini ve aile yaşamını büyük ölçüde etkiler. Bu kişilik örüntüsü kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.

Narsistik kişilik bozukluğu; erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. İşin ve tecrübenin etkisi içine giremediğimiz düşüncelerle birleşince itici, narsist ve normal şeyleri yapmakta isteksiz bir görüntüye sahip olabilirler.

Bir diğer örnek ise; toplumun kurallarına uymakta zorlanan, şiddete eğilimli ve bundan pişmanlık duymayan kişilerde antisosyal kişilik bozukluğu görülebilir.

Uzman Psikolog Özlem Nur Tulum; obsesif kompulsif bozukluk (OKB), bipolar bozukluk, borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu başta olmak üzere diğer tüm rahatsızlıklarda da kişilik bozukluğu şema terapisi yaklaşımını uygulamaktadır.

Şema terapisi ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için web sayfamızda yer alan iletişim bölümündeki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel ekimiz size en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.