Yaygın Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu

Yaygın kaygı bozukluğu (YAB), kontrol edilemeyen aşırı endişe, kronik kaygı ve gerginlik ile karakterize, kronik ve oldukça yaygın psikolojik rahatsızlıktır. Genelde, sürekli kaygılı hissetmenin gerçek bir nedeni de yoktur; ancak, kişi sürekli olarak göğsünde bir baskı, bunaltı hissi, nefes alamama durumu, kaslarda gerginlik, ağız kuruması, ellerde, kollarda, yüzde uyuşmalar gibi bedensel şikayetlerle karakterize bir durum yaşar. Yaygın Kaygı Bozukluğu, daha çok kadınlarda görülmektedir. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin yayınladığı DSM-5 tanı ölçütleri kılavuzunda yaygın kaygı bozukluğu tanı kriterlerine göre;

 • En az altı aylık bir sürenin çoğu gününde birtakım olaylar ya da etkinliklerle (işte ya da okulda başarı gösterebilme gibi) ilgili olarak, aşırı bir kaygı ve kuruntu (kaygılı beklenti) vardır.
 • Kişi, kuruntularını denetim altına almakta güçlük çeker.
 • Bu kaygı ve kuruntuya aşağıdaki altı belirtiden üçü (ya da daha çoğu) eşlik eder (en azından kimi belirtiler son altı ayın çoğu gününde bulunmuştur)
 • Dinginleşememe (huzursuzluk) ya da gergin ya da sürekli diken üzerinde olma
 • Kolay yorulma,
 • Odaklanmada güçlük çekme ya da zihin boşalması,
 • Kolay kızma
 • Kas gerginliği
 • Uyku bozukluğu (uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük çekme ya da dinlendirmeyen, doyurucu olmayan bir uyku uyuma).
 • Kaygı, kuruntu ya da bedensel belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
 • Bu bozukluk, bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir madde bir ilaç) ya da başka bir sağlık durumunun (örn. hiper-tiroidi) fizyoloji ile ilgili etkilerine bağlanamaz.

Kaynak:

Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5) Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan, çev. Köroğlu, E. (2014). Ankara: Hekimler Yayın Birliği