Bağdat Caddesi Psikolog Hizmetleri

Psikolog hizmetleri insanların yaşam sorunları ve akıl sağlığı sorunlarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrenmelerine yardımcı olur. Günlük yaşam esnasında insanlar farklı sebeplerden dolayı duygusal zorluklar yaşayabilir. Bazen bu olumsuzluklar, kişilerin baş edebileceğinden daha fazla olabilir.

Bu gibi durumlarda psikologlar kişilerin ihtiyaçlarını ön planda bulundurarak, uygun çözümler sunmaktadır. Farklı kişi profillerine yardım ederek, birçok türde sorunu tedavi edebilir. Bazı insanlar, uzun süredir kendilerini depresif, kızgın veya endişeli hissettikleri için bir psikologla konuşabilirler. Yaşamlarını veya fiziksel sağlıklarını etkileyen kronik bir durum için yardım isteyenler de olabilir.

Bunun yanı sıra, yeni bir iş nedeniyle bunalmış hissetmek veya bir aile üyesinin ölümüne üzülmek gibi, yardım isteyenler de vardır. Psikolog hizmetleri bu ve diğer tüm konularda kişilere destek olmaktadır.

İnsanların stresli durumlarla başa çıkmalarını, bağımlılıklarının üstesinden gelmelerini, kronik hastalıklarını yönetmelerini ve bir durumu teşhis etmeye veya bir kişinin düşünme, hissetme ve davranma şekli hakkında daha fazla bilgi vermeye yardımcı olabilecek testler ve değerlendirmeler konusunda destek olabilir. Bu esnada farklı yöntemlerden yararlanmak mümkündür.

Psikolog Hizmetleri

Psikologlar bireysel terapi, ergen terapi ve online terapi gibi hizmetler vermektedir. Bu kapsama giren farlı tedavi türleri yer almaktadır:

  1. Öfke kontrolü
  2. Depresyon
  3. Obsesif Kompulsif Bozukluk/Takıntı Zorlantı Bozukluğu
  4. Yaygın Kaygı Bozukluğu
  5. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Tedavisi

Tedavilerin her biri kişilere özel bir şekilde planlanarak sunulmaktadır.

Psikologlar Kişilere Nasıl Yardımcı Olur?

Psikolog hizmetleri farklı bir dizi sağlık sorununa yardımcı olabilir ve insanların yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için çeşitli kanıta dayalı tedaviler kullanabilir. Bu esnada kullanılan tedaviler farklı yöntemlere sahiptir. Her biri kişilerin gereksinimlerine göre şekillendirilir.

Uzman psikolog, kişinin sorununa yönelik en iyi yaklaşımı ve hastanın özelliklerine ve tercihlerine uyanı belirlemek için kişiyle birlikte çalışır. Bazı yaygın terapi türleri,

  1. Bilişsel-davranışçı,
  2. Kişilerarası,
  3. Hümanist,
  4. Psikodinamik veya birkaç terapi stilinin birleşimidir.

Terapi bir bireye olduğu gibi çiftler ve hatta aileler yönelik planlanır. Bu bakımdan geniş kapsamlı çözümlere sahiptir.

Bağdat Caddesi Psikolog Psikolog Hizmetleri Kişilere Neler Kazandırır?

En başarılı psikologlar, kişilere farklı kazanımlar sağlar. Fikirlerin güvenli bir alanda keşfedilmesi bunlardan bir tanesidir. Uzman psikologlar, yaşamınızdaki sorunlu alanları keşfetmeniz için size uygun bir yer oluşturur.

Ayrıca, belirli bir kişi veya durum hakkındaki duygularınızı işlemek için size güvenli bir alan sağlar. Durumunuza bağlı olarak, psikolog size geçmiş veya şimdiki travma, sevilen birinin ölümü, tıbbi hastalık, günlük yaşamdaki zorluklar veya zihinsel rahatsızlık hakkında sorular sorabilir.

Yeni Bir Bakış Açısı

Psikolog hizmetleri, kişilerin aynı zamanda yeni bir bakış açısı kazanmasına da yardımcı olur. Çoğu zaman bir şey kişileri rahatsız ettiğinde, olayları sadece bir taraftan görme eğilimi taşınır.

Özellikle haksızlığa uğradığı hissedildiğine, depresyonda ve kaygının durumu çarpıttığı hallerde, durumun gerçekliğini algılamak zor olabilir. Bir terapistle görüşmek kişilere durumun taze ve tarafsız bir değerlendirmesini sağlar.

Durumda yeni oldukları için, genellikle gözden kaçırılan şeyleri belirleyebilir. Duruma bağlı olarak bu, işleri daha doğru yapmanıza, kendinizi ilerletmenize yardımcı olabilir.

Kötü Alışkanlıkları Tanımlayın ve Ortadan Kaldırma

İnsanların kötü alışkanlığı olabilir. En iyi psikologlar bunların daha iyi tanımlanmasına ve ortadan kaldırılmasına yardım edebilir. Bunları tanıdıktan sonra, davranışın tetikleyicisini belirlemeye ve kişi üzerindeki etkisini azaltmaya çalışabilir.

Bunun dışında geleceğe dair yardım da alınabilir. Terapi, gelecekteki olaylar için zihinsel olarak hazırlanmanıza yardımcı olarak size yardımcı olabilir. Bu, özellikle olayın aşırı stresli veya duygusal olması bekleniyorsa yararlıdır. Olayı önceden tartışmak, sizin ve terapistinizin bir plan ve gerekirse uygun çıkış stratejileri geliştirmesini sağlar.

Bu bakımdan en iyi psikologlar tarafından verilen hizmetler güvenli bir alanda fikirleri ve duyguları keşfetmek, yeni bakış açıları sağlamak, kötü alışkanlıkları belirleyip ortadan kaldırmak, geleceğe yardımcı olmak gibi hedefleri kapsar. Bunun için de modern terapi yöntemlerinden yararlanır. Böylece sadece ruh sağlığı değil, aynı zamanda yaşam kalitesini de geliştirir.

Bağdat Caddesi Psikolog Hizmetlerinde Kullanılan Tedavi Metotları

Psikolog hizmetleri esnasında kullanılan metotlar kişilere göre farklılaşabilir. Bunlardan bir tanesi psikanaliz ve psikodinamik terapilerdir.

Bu yaklaşım, bilinçaltı anlamlarını ve motivasyonlarını keşfederek sorunlu davranışları, duyguları ve düşünceleri değiştirmeye odaklanır. Psikoanalitik yönelimli terapiler, terapist ve hasta arasındaki yakın çalışma ortaklığı ile karakterize edilir. Hastalar, terapötik ilişkideki etkileşimlerini keşfederek kendileri hakkında bilgi edinirler.

Bunun dışında davranış terapisi de vardır. Bu yaklaşım, öğrenmenin hem normal hem de anormal davranışlar geliştirmedeki rolüne odaklanır. Bilişsel terapi ise insanların ne yaptıklarından çok ne düşündüklerini vurgular.

Bilişsel terapi esnasında işlevsiz duygulara veya davranışlara yol açan şeyin işlevsiz düşünce olduğuna inanılır. İnsanlar düşüncelerini değiştirerek nasıl hissettiklerini ve ne yaptıklarını değiştirebilirler. Bir diğer kullanılabilecek yöntem de hümanist terapidir.

Bu yaklaşım, insanların rasyonel seçimler yapma ve maksimum potansiyellerini geliştirme kapasitelerini vurgular. Başkalarına ilgi ve saygı da önemli temalardır. Son olarak bütünleştirici veya bütünsel terapi vardır.

Bu genellikle tek bir yaklaşıma bağlı kalmadan harmanlama yoluna gider. Bu metotlardan hangisi seçilirse seçilsin bireyler dinlenip durumları, istekleri ve ihtiyaçları anlaşıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

Eğer psikolog hizmetleri doğru bir şekilde planlanarak gerçekleştirilirse kişilerin hayatında olumlu etkilerde bulunabilir.